• 1
  • 2
  • 3

เครื่องมือวัด อุปกรณ์ LAB อุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์

หมวดอุตสาหกรรม

การใช้งาน Master-M

1. ชื่อและส่วนประกอบต่างๆ เครื่องวัดความหวาน

O2 Meter

มารู้จักอุปกรณ์เพื่อสิ่งแวดล้อม "เครื่องวัดออกซิเจน"

Oxygen Gas Detector ตามที่เราทราบกันดีว่าการเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และลดลงของแก๊สออกซิเจนในชั้นบรรยากาศ เป็นสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิอากาศบนผิวโลกสูงขึ้น เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน

อ่านเพิ่มเติม: O2 Meter

เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ย่อมรู้จักไฟฟ้าสถิตและ เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์  เป็นอย่างดีเนื่องจากไฟฟ้าสถิตเป็นตัวการสำคัญที่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงเกิดความเสียหายซึ่งไฟฟ้าสถิต คือลักษณะธรรมชาติของไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม: เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องวัดฝุ่น

เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือวัดฝุ่นให้ถูกวิธี

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนับวันกำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศที่ เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ว่าคนหรือสัตว์ เครื่องวัดฝุ่น เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เพื่อวัดมาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยหากพบว่า

อ่านเพิ่มเติม: เครื่องวัดฝุ่น

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ออสซิลโลสโคป
  2. เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน
  3. CO2 Meter
  4. การเลือกใช้เครื่องมือวัด

หน้า 1 จาก 9