• 1
  • 2

เครื่องมือวัด อุปกรณ์ LAB อุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์

หมวดอุตสาหกรรม

Frequency weighting

Frequency weighting ในเครื่องวัดเสียง คืออะไร

โดยปกติการรับฟังของหูคนเรา จะตอบสนองความถี่ในช่วง 500 Hz ถึง 8 KHz และ จะมีความไวในการได้ยินต่ำที่ เสียงรบกวนต่ำ หรือ สูง มากๆ ดังนั้น ค่า

อ่านเพิ่มเติม: Frequency weighting

FAQ เครื่องวัดเสียง

การใช้งาน เครื่องวัดเสียง

หลายคนสงสัย ในการใช้งานเครื่องวัดเสียง ทางด้านความปลอดภัย หรือ ข้อกำหนดทางกฎหมาย จึงขอสรุปคำถามที่พบบ่อยในการใช้งานเครื่องวัดเสียงดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: FAQ เครื่องวัดเสียง

ค่า EC pH TDS สำหรับ ไฮโดรโปนิกส์

ค่า pH EC ปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์

ค่า EC pH TDS สำหรับ ไฮโดรโปนิกส์  : ค่า TDS และ ค่า pH เป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับการเจริญเติบโตของพืช และ ผัก ไฮโดรโปนิกส์  ( hydroponics )  ผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทั่วโลก จะให้ความสำคัญในการตรวจเช็คค่าธาติอาหาร

อ่านเพิ่มเติม: ค่า EC pH TDS สำหรับ ไฮโดรโปนิกส์

TDS คืออะไร

TDS Meter คืออะไร

Total Dissolved Solid ( TDS ) คือค่า ผมรวมทั้งหมดของ ของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งรวมทั้งแร่ธาติต่างๆ เกลือ หรือ โลหะหนัก ที่ละลายอยู่ในน้ำ โดยหน่วยของการวัดค่า TDS คือ มิลลิกรัม ต่อ ลิตร หรือ ppm

อ่านเพิ่มเติม: TDS คืออะไร

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คุณภาพอากาศในบ้าน
  2. หลักการวัดความชื้น (3)
  3. ชนิดของกล้องจุลทรรศน์
  4. หลักการวัดความชื้น (2)

หน้า 1 จาก 5