• 1
  • 2

เครื่องมือวัด อุปกรณ์ LAB อุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์

หมวดอุตสาหกรรม

คุณภาพอากาศในบ้าน

คุณภาพอากาศภายในบ้าน

10 ทิปในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในบ้าน

คุณกำลังกังวลเกี่ยวกับการคุณภาพของ อากาศ ภายในบ้านที่ทำให้คุณหายใจลำบากอยู่ใช่หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม: คุณภาพอากาศในบ้าน

หลักการวัดความชื้น (3)

Moisture Balance

วิธีการใช้เตาอบแห้ง ( oven dry )

ก่อนนำชิ้นงานมาใช้กับเตาอบแห้งนี้  ( Moisture Balance ) เราแนะนำให้คุณนำชิ้นงานไปตรวจสอบค่าความชื้นกับเครื่องมือวัดความชื้นเสียก่อน

อ่านเพิ่มเติม: หลักการวัดความชื้น (3)

ชนิดของกล้องจุลทรรศน์

Microscope

กล้องจุลทรรศน์เชิงประกอบ (Compound)
กล้องจุลทรรศน์ เชิงประกอบคือกล้องที่ใช้แสงส่อง ภาพที่ได้จะเห็นจากกล้องชนิดนี้จะเป็นภาพ 2 มิติ ซึ่งเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไป ใช้ดูเซลเดี่ยวแต่ละเซลล์ ได้กำลังขยายที่สูง แต่ว่าจะมีคุณภาพความละเอียดน้อย

อ่านเพิ่มเติม: ชนิดของกล้องจุลทรรศน์

หลักการวัดความชื้น (2)

Moisture Meter

การวัดความชื้นด้วยการพิจารณาค่าการเก็บประจุไฟฟ้าที่มีในวัสดุต่างๆกัน ( เครื่องวัดความชื้น แบบสัมผัส ) หลักการนี้นำมาซึ่งผลการวัดค่าความชื้นของวัสดุแบบไม่ทำลายชิ้นงาน ซึ่งเป็นหลักการของการสะสมประจุไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม: หลักการวัดความชื้น (2)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. หลักการวัดความชื้น (1)
  2. CFM และ CMM คืออะไร
  3. รีวิว pH Meter รุ่น PH-80
  4. การใช้งานกระดาษลิตมัส

หน้า 1 จาก 4