• 1
  • 2

เครื่องมือวัด อุปกรณ์ LAB อุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์

หมวดอุตสาหกรรม

การดูแลรักษาหัววัด pH / ORP

Share

PH / ORP Electrode : maintenance

การดูแลรักษาหัววัด pH และ หัววัด ORP (pH and ORP Electrode)

เครื่องวัดค่า pH

การเก็บรักษา pH electrode

อ่านเพิ่มเติม: การดูแลรักษาหัววัด pH / ORP

การใช้งานกระดาษลิตมัส

วิธีการใช้งานกระดาษลิตมัส

วิธีการใช้

  • จุ่ม กระดาษลิตมัส Litmus Paper (ด้านที่มีแถบสี ตามรูป) ลงในน้ำตัวอย่าง ที่ต้องการทดสอบค่า pH ไว้ 1 วินาที
  • ดึงขึ้น และสะบัด ให้น้ำตัวอย่างออกจาก กระดาษลิตมัส
  • เทียบกับสีมาตรฐานที่ข้างขวด หรือ กล่อง ซึ่งค่าที่ได้จะสอดคล้องกับค่า pH ตามสีที่ระบุ

อ่านเพิ่มเติม: การใช้งานกระดาษลิตมัส

Moisture Meter DT-129

DT-129
 
 

Moisture Meter : DT-129

เครื่องวัดความชื้น ไม้ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สามารถวัดเนื้อไม้ได้ถึง 170 ชนิด พร้อมระบบ Calibration Check

อ่านเพิ่มเติม: Moisture Meter DT-129

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่าง
  2. เครื่อง Refractometer ทำงานอย่างไร
  3. มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง
  4. วิธีใช้ Hand refractometer
  5. การใช้งาน WMR200 ครั้งแรก

หน้า 1 จาก 3