• 1
  • 2

เครื่องมือวัด อุปกรณ์ LAB อุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์

หมวดอุตสาหกรรม

EC และ TDS

EC TDS ความสัมพันธ์

ค่า EC และ TDS สัมพันธ์กันอย่างไร

ค่า ความนำไฟฟ้า (EC) และ ค่าทีดีเอส (TDS) มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมาก แต่มันไม่ใช่ค่าเดียวกัน  Total Dissolved Solids (TDS) และ Electrical Conductivity (EC) แตกต่างกันคือ TDS คือค่าผลรวมของของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำ ส่วนค่า EC คือ ความสามารถในการนำไฟฟ้า ในที่นี้ คือ ความสามารถของน้ำในการนำไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม: EC และ TDS

Frequency weighting

Frequency weighting ในเครื่องวัดเสียง คืออะไร

โดยปกติการรับฟังของหูคนเรา จะตอบสนองความถี่ในช่วง 500 Hz ถึง 8 KHz และ จะมีความไวในการได้ยินต่ำที่ เสียงรบกวนต่ำ หรือ สูง มากๆ ดังนั้น ค่า

อ่านเพิ่มเติม: Frequency weighting

FAQ เครื่องวัดเสียง

การใช้งาน เครื่องวัดเสียง

หลายคนสงสัย ในการใช้งานเครื่องวัดเสียง ทางด้านความปลอดภัย หรือ ข้อกำหนดทางกฎหมาย จึงขอสรุปคำถามที่พบบ่อยในการใช้งานเครื่องวัดเสียงดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: FAQ เครื่องวัดเสียง

ค่า EC pH TDS สำหรับ ไฮโดรโปนิกส์

ค่า pH EC ปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์

ค่า EC pH TDS สำหรับ ไฮโดรโปนิกส์  : ค่า TDS และ ค่า pH เป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับการเจริญเติบโตของพืช และ ผัก ไฮโดรโปนิกส์  ( hydroponics )  ผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทั่วโลก จะให้ความสำคัญในการตรวจเช็คค่าธาติอาหาร

อ่านเพิ่มเติม: ค่า EC pH TDS สำหรับ ไฮโดรโปนิกส์

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. TDS คืออะไร
  2. คุณภาพอากาศในบ้าน
  3. หลักการวัดความชื้น (3)
  4. ชนิดของกล้องจุลทรรศน์

หน้า 1 จาก 5