• 1
 • 2
 • 3

เครื่องมือวัด อุปกรณ์ LAB อุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์

หมวดอุตสาหกรรม

Distance Meter LDM-100

LDM-100
 
 

Laser Distance Meter : LDM-100

เครื่องวัดระยะ Distance Meter วัดระยะทางได้สูงสุดถึง 50 เมตร

 • Distance Meter : ช่วงการวัด
  เครื่องวัดระยะ วัดระยะทางได้ตั้งแต่ 2" ถึง 164" (0.05 ถึง 50 เมตร)
 • Distance Meter : วัดแบบ Indirect
  การวัดแบบ Indirect โดยใช้ทฤษฎี Pythagorean
 
 • บันทึกค่าได้ 20 การอ่าน
 • คำนวณพื้นที่และปริมาณ
 • ฟ้งก์ชั่นการวัดอย่างต่อเนื่อง
 
 • ความแม่นยำ ±1.5 มม.
 • ฟังก์ชั่นแสดงสถานะแบตเตอรี่ และปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • ตัวเครื่องมาพร้อมกระเป๋า และแบตเตอรี่
 
 

Clamp Meter DT-3348

DT-3348
 
 

Clamp Meter : DT-3348

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แบบดิจิคอล  Clamp Meter เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

 • Clamp Meter : วัดได้ทั้ง AC และ DC
  แคลมป์มิเตอร์ สามารถวัดได้ทั้งกระแสไฟฟตรง (DC) และกระแสไฟสลับ (AC)
 • Clamp Meter : ได้รับการรับรองมาตรฐาน
  DT-3348 แคลมป์มิเตอร์ แบบดิจิตอล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE
 
 • นอกจากนี้ยังวัดความถี่ และความต้านทาน
 • ฟังก์ชั่น DCA zero
 • ป้องกันการโอเวอร์โหล (overload)
 
 • จอแสดงผลดิจิตอล 1.2" (30 มม.)
 • แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
 • มาพร้อมกระเป๋า และ Test leads
 
 

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. Thermo-Hygrometer DT-321S
 2. Digital Alcohol Tester AMT8060

หน้า 1 จาก 13